Achtergronden

Bouke Jagt  (Mr. Dr. B. B. Jagt, 1942) zal waarschijnlijk herinnerd worden als de dichter van Wapenrok en Weerlicht en de schrijver van De Muskietenoorlog,  Pijnboomspook, Erven van Indië, Onder de Wolkenwals en Dialogen in Ballingschap. Maar behalve schilder is hij neerlandicus en zowel docent Nederlands als jurist geweest.  Als advocaat bij de Hoge Raad (1985-2003) won hij enkele cassaties en is een van de weinige burgers op wiens adviezen een wet veranderd is (WoLb 2010).


In 2010 werd Jagt slachtoffer van oplichting. Rechters gaven een huisjesmelker gelijk die beweerde de woning van Jagt mondeling voor een lage prijs gekocht te hebben.De wet verplicht in alle gevallen van woningverkoop tot een schriftelijke overeenkomst, maar rechters weigeren de wet toe te passen.

De huisjesmelker maakte gebruik van het beruchte conservatoir beslag om Jagt in geldnood te brengen en te houden. Wetenschappelijk onderzoek bewees dat jarenlang rechters eraan meewerkten dat het merendeel van de conservatoire beslagen tot doel had onrechtmatige pressie uit te oefenen. Het aantal Nederlanders dat hierdoor afgeperst werd, is niet te achterhalen, omdat bijna altijd een dwangcompromis door de afperser werd opgelegd. Als de gedupeerde tekent, hoeft de rechter geen uitspraak te doen, want dat wordt als vrijwillig opgevat door rechters, zelfs als dit door onredelijk nadeel niet waarschijnlijk is. De procedure wordt dan ingetrokken. Duizenden, mogelijk tienduizenden Nederlanders zijn hierdoor beroofd.

Bizarre procedures en beslag leggingen volgden. Jagt raakte zijn huis kwijt en kreeg vier jaar lang geen cent, terwijl de huisjesmelker zonder betaling Jagts huis bewoont.

 Toen de woning weer op naam van Jagt stond, schreef een notaris de woning zonder vonnis of overeenkomst of betaling opnieuw op naam van de huisjesmelker. Het kadaster steunde de notaris.

Jagt werd weerloos gemaakt doordat de advocaat van de huisjesmelker een boycot door advocaten tegen Jagt wist te organiseren. Meer dan 20 advocaten weigerden voor Jagt op te treden, 3 advocaten onttrokken zich aan een zaak. De orde van advocaten ging hier oogluikend in mee. Jagt heeft al jarenlang geen advocaat. Deurwaarders kunen hun gang gaan. Een deurwaarder die tuchtrechtelijk bestraft was, behoefde van de kantonrechter de schade niet te vergoeden. 

Een raadsheer van het gerechtshof dwong Jagt onder dreiging van jarenlange verpaupering een schikking te tekenen, waarin Jagt afstand moest doen van alle rechtsmiddelen tegen een arrest van datzelfde hof en alle vonnissen. Ook moest Jagt afzien van alle lopende en toekomstige vorderingen tegen de huisjesmelker. De civiele kamer van de  Hoge Raad hield zich alsof niets aan de hand was.

    

 

 

 

 

Copyright © 2012 B. B. Jagt LLD 's-Gravenhage

ISBN 978-90-78457-06-0