missieve 68

.

Missive 68                                                      15 september 2017

 

 

Gezichtsverlies is weleens heilzaam. Door schade en schande wordt men wijs. Dat ondervinden mensen en instanties. Zeker als misbruik wordt gepleegd onder de banier van idealen als Umweltschutz en World Peace voor de toekomst van onze kinderen, amen. Je mag daarop hopen wanneer de waarheid aan de dag komt. 

Clemens schreef in het oudste christelijke document (brief 96 n. Chr.) dat de waarheid boven Caesar uitgaat. De waarheid blijft de kracht van media- al moet je als mediabaas slim om gaan met de waarheid, wil je als burgemeester of lid van raad van toezicht eindigen.

 

Umweltschutz: kijkers zagen gisterenavond verbaasd op hun tv Haagse Lobby van Rick Nieman over het abrupte gloeilampenverbod. World Peace: Vanmorgen meldde de radio dat Noord-Korea weer een raket over Zuid-Korea en Japan had gelanceerd.

 

Het gloeilampenverbod werd breed gesteund door Greenpeace en Philips, de machtige lobby, de media en de politiek. Rick Nieman maakte er een luchtige film van, hoe alle Nederlanders botweg  gedwongen werden nieuwe, slechtere lampen aan te schaffen. Alle daders vinden dat ze toen geen ongelijk hadden. De inmiddels vergeten minister zei dat ze het vandaag nog precies zo zou doen – ingehuurd om te tekenen en te bepleiten wat junta’s achter haar willen. Niks geleerd dus. Maar de led lampjes lopen goed, het standpunt van Philips draait 180 graden, heilzaam gezichtsverlies voor regering, Greenpeace en Philips: een happy end?

 

Bij World Peace en Noord-Korea ligt dat hachelijker. Ook daar staat de opinievorming ver van de kennis in selecte kring. In strijd met het primaat van de politiek volgens  Clausewitz moest de Tweede Wereldoorlog een totale oorlog met unconditional surrender zijn. De aanleiding voor Japan om aan te vallen was het verbod van Roosevelt om olie te leveren. Daardoor werd de Japanse samenleving binnen vier maanden verlamd.

Tot 1949 toen de Sovjet-Unie over de atoombom bleek te beschikken, leek dat het principe van de VS. Onder Mac Arthur werd in april 1951 overwogen bij Noord-Korea / Mandsjoerije een derde atoombom te gooien. Maar Mac Arthur werd teruggefloten: limited warfare werd het parool. De wapenstilstand duurt tot de dag van vandaag. De heersers van de planeet leden gezichtsverlies, maar heilzaam.

Beperkte oorlog werd de internationale theorie. Ook waar inmenging nutteloos en zinloos was. Zowel Chroestjev als Kennedy werden het over limited warfare eens. Maar die begrensde oorlog  leidde in Vietnam tot steeds grotere en zwaardere inzet. Westmoreland noemde de beperkingen a lamentable mistake als resultaat van mistige burgerpraat en rellerige media. Johnson wilde geen derde atoombom en  berustte in het gezichtsverlies. Zoals de Sovjet-Unie gezichtsverlies aanvaardde in Afghanistan. Maar Bush wilde dat niet op zich laten zitten, nodig of niet.

In Afghanistan zijn we nog niet toe aan gezichtsverlies. Wetenschappers zijn er nog niet uit wat oorlog inhoudt, wat begrenzingen of preventies zijn. Wel is overbekend dat na het uiteenvallen van het Oostblok legers en  wapenvoorraden ontregeld raakten.


Maar Noord-Korea, dat onbetekenend Mongoolse staatje, bleef het formidabele Pentagon ergeren, ook al omdat Zuid-Korea niet een gedroomde democratie wilde worden. Dus werd de schroef op Noord-Korea aangedraaid. Dat leek haalbaar. Niet alleen militaire dreigingen, ook moordaanslagen op drie Kim ’s (Il-sung, Jong-il, Jong-un) lieten in Noord-Korea een oorlogspsychose ontstaan. De leiding overleefde het door inhumane maatregelen die zelfs tot hongersnood leidde. Hun economie is nog uitsluitend op oorlog gericht.

Dat Noord-Korea via een dure omweg, mede langs supermarkt voor kernwapens Nederland, zelf een atoombom kon maken, moet als verlossing zijn ervaren. Prompt werd de schroef door de VS aangedraaid. Geen internationale verdragen. Geen hulp, geen herhaling van moeizame onderhandelingen om economie en structuur om te bouwen naar behoeftenvoorziening in vredestijd. Geen internationale uitwisselingen. 


Neen, nog sterker isolement en sancties. Alleen China als reddingboei. In de naam van democratie, internationale veiligheid, straks het voortbestaan van de mensheid zelf. 

Zoals te voorzien kwamen meer lanceringen en proefnemingen. Noord-Korea bedreigde onlangs Guam, maar liet het bij verbaal geweld. Waaarom Guam? Zomaar, leek haalbaar. Er komen nieuwe, niet genoemde sancties. Nog geen 24 uur geleden lanceerden ze een raket die over Zuid-Korea en Japan vloog. Nog meer sancties, als een verbod voor leveren van olie, om alles in Korea  binnen drie of vier maanden vast te laten lopen? World Peace? Laten Kim Jong-un en zijn regime zich zonder slag of stoot verlammen, uitschakelen? No happy end

 

EU of Navo houden zich koest; 't zal wel meevallen. Ver van ons bed, die nucleaire uitstoot. In Tsjernobyl gaat het trouwens beter. Mogen we op Putin of Xi Jinping hopen? Miljoenen machteloze mensen zijn in deze dagen bang en diep ongerust. Ook Japanse en Koreaanse ingezetenen. Met gewone Nederlanders die over de grenzen kijken.                                                                                                                                                                                                      Send     

 

                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

Copyright © 2012 B. B. Jagt LLD 's-Gravenhage

ISBN 978-90-78457-06-0