Bouke Jagt

Ontdek het leven en werk van Bouke Jagt

Reacties bouke5j8@gmail.com

Zojuist is de bundel Wildzang verschenen. Het zijn interesse wekkende, erotische en kritische gedichten. De ideeënrijkdom en virtuositeit in de taal maken Wildzang de tot dusver belangrijkste poëziebundel van deze eeuw. Naast instemming en verrast genoegen kan Wildzang schokken en wrevel opwekken bij sterk behoudende lezers. Maar ook critici kunnen er niet omheen dat deze gedichtenbundel een hoeksteen is in de Nederlandse letterkunde. Wildzang ad 38,50 kan besteld worden via info@badeloch.nl en badelochuitgeverij@gmail.com.

Manuscripten

De graven en grafmonumenten die op naam van Stichting Altvoorde staan zijn teruggegeven aan de familie of aan de gemeente. Bij het graf van de Limburgse dichter Pierre Kemp (1886-1967)  is de situatie verward.

De grafrechten zijn betaald tot en met 2028, maar de gemeenteraad van Maastricht reageert niet op twee aangetekende brieven, waarin verzocht en aangeboden wordt het graf met monument aan de gemeente over te dragen. De grafrechten zijn tot 2028 vooruitbetaald. Intern zouden er wel verwikkelingen zijn, maar een buitenstaander krijgt bij die hermetische stedelijke kringen hooguit vage, oncontroleerbare berichten. Soms dient late gemoedelijkheid als dekmantel voor slechte manieren. In de Limburger heeft een negatief bericht gestaan.

Daarom zijn over hetzelfde onderwerp de provinciale staten van Limburg aangeschreven. De gemeente Maastricht reageerde laat alsnog en afwijzend. De provinciale staten bevestigden de ontvangst en laten in het midden of later nog enig bericht volgt, gesteld dat het verzoek c.q. het aanbod besproken wordt. Als het opgegeven telefoonnummer gebeld wordt, komt een medewerkster aan de telefoon die van niets zegt te weten en het gesprek afkapt vanwege drukke werkzaamheden.

Voor het Voorschotens moordenaarsmonument (7 mails) zie Missive 100,
voor Godsdienst, een jong verschijnsel zie Missive 95 onder Missives