Stichting Altvoorde is begin november 2022 opgeheven. De stichting had als doel in Nederland de graven en grafmonumenten in stand te houden dan wel te herstellen van Nederlandse cultuurdragers die de nationale identiteit door hun activiteiten hebben voortgezet of versterkt.  

Dat doel is een oeroude vorm van het bevestigen van een levende cultuur. Bewijzen ervan zijn ouder dan vierduizend jaar, komen overal ter wereld voor. Om onduidelijke redenen ontbreekt funerair beleid in Nederland. Van 1970 tot 1980 bestond er een taboe op sterven en begraafplaatsen. Daarna trad irreële schaamte voor eigen Nederlandse identiteit op. Het werd modieus standbeelden van  historische cultuurdragers en historische feiten te veroordelen en daarvoor te pas en te onpas sorry te zeggen. Die opvatting leidt tot definitief verlies van de grafmonumenten van personen als de dichter en toneelschrijver Gerbrand Adriaensz Bredero, en de schilder Sluyter.

In de rest van de wereld is daarvan geen sprake. Integendeel. Er zijn precedenten van funerair beleid uit alle tijdperken en werelddelen. José de San Martín (25.2.1778 – 17.8.1850) wilde beslist niet in Argentinië begraven worden. Zijn familie was het daar hartgrondig mee eens. Maar president Nicolás Avellaneda en het parlement stelden op grond van landsbelang in: de Commissie belast met het repatriëren van het stoffelijk overschot van de Bevrijder. Op 28 mei 1880 werd zijn stoffelijk overschot plechtig te ruste gelegd in de kathedraal van Buenos Aires waar grenadiers in gala-uniform bij zijn grafmonument de wacht houden.

Culturen worden sinds onheuglijke tijden mede gekenmerkt door graven van aanzienlijke personen (Farao Cheops in zijn piramide, de apostel Petrus in het Vaticaan, Willem de Zwijger in Delft, Napoleon in Parijs). In Frankrijk is behoud en onderhoud van graven van nationale cultuurdragers voorwerp van voortdurende zorg van een presidentiële commissie (Panthéon). In buurlanden dragen stedelijke, regionale of nationale over-heden daarvoor zorg.

Over de hele wereld liepen en lopen geschillen over grafmonumenten of stoffelijke resten van cultuurdragers. Cuba en Argentinië twisten over het graf van Che Guevara. De culturele behoefte kan zo sterk zijn dat twee grafmonumenten voor dezelfde persoon worden opgericht; zowel China als Taiwan beroemen zich erop het graf van Sun Yat-sen te bezitten: er zijn dus druk bezochte grafmonumenten, inhoudend stoffelijke overschotten in beton, in Nanjing en Taipei.

Op de canon Altvoorde staan grafmonumenten van Michiel Adriaansz. de Ruyter tot Willem Drees en Pieter Zeeman. Het monument zelf behoeft niet imposant te zijn (Beets, Lely). Bij vernieling of dreigende instorting heeft Altvoorde het graf gerenoveerd (Heike en Menno Kamerlingh Onnes, Jan Slauerhoff, Martinus Nijhoff, Pierre Kemp).

       CANON ALTVOORDE  


Bertus Aafjes dichter 12.5.1914 – 22.4.1993 Rk kerkhof nieuwe deel rij 7 Swolgen
Gerrit Achterberg dichter 20.5.1905 – 17.1.1962 Begraafplaats Rusthof, xxii- 506 Dodeweg 31 3822 RE Leusden
Karel Joan Lodewijk Alberdingk Thijm (Lodewijk van Deyssel) schrijver 22.9.1864 – 26.1.1952 Westerveld Stichting, VV 61 Duin en Kruidbergerweg 6 1985 HG Driehuis
Willem Jan Marc Anton Asselbergs (Anton van Duinkerken) schrijver kath. emancipatie 2.1.1903 – 27.7.1968 RK 8-299-2a Begraafplaats Jonkerbos vak 8 8 Winkelsteegseweg Nijmegen
Nicolaas Beets schrijver 13.9.1814 – 24.2.1903 Begraafplaats Soestbergen, ingang 9 – 35 Gansstraat 167 3582 EG Utrecht
Hendrik Petrus Berlage architect 21.2.1856 – 12.8.1934 urn I 366 Westerveld Duin en Kruidbergerweg 6 1985 HG Driehuis
Willem Bilderdijk 7.9.1756 – 18.12.1831 dichter Grote of St.-Bavokerk Haarlem
Jan Blanken waterbouwkundige 15.11.1755 – 17.7.1838 Begraafplaats Sparrendreef Vianen
Jakobus Cornelis ( Jacques) Bloem dichter 10.5.1887 – 11.8.1966 Kerkhof D1-15 achter kapel Paaslo
Hermannus Boerhaave arts botanicus 31.12.1668 – 23.9.1738 Pieterskerk Leiden
Gerhard Ter Borch schilder 1617- 8.12.1681 Grote of St. Michaelskerk  noordwand koor Grote Markt Zwolle
Ferdinand Bordewijk schrijver 10.10.1884 – 28.4.1965 Oud Eik en Duinen 1-2084 Laan van O.Een Duinen 38 2564 GT Den Haag
 
Johannes van den Bosch 2.2.1780 – 28.1.1844 Gouverneur-generaal Indië Gem. Begraafplaats Kerkhoflaan 12, 2582 JB Den Haag A5 ZO vierkant 2
Louis Frederik Johannes Bouwmeester toneelspeler 5.9.1842 – 28.4.1925 Zorgvlied Amsteldijk 273, Amsterdam
George Hendrik Breitner schilder 12.9.1857 – 5.6.1923 met Willem Witsen etser 13.8.1860 – 13.4.1923 Nieuwe
Ooster Begraafplaats Kruislaan 126 1097 GA Amsterdam 20-55 I
Christophorus Henricus Didericus Buys Ballot fysicus, meteoroloog, 10.10.1817 – 3.2.1890 Begraafplaats Soestbergen Gansstraat 167 3582 EG Utrecht kelder 3 G na nr. 46 rechts Jacob van Campen architect en kunstenaar, 2.2.1596 – 13.9.1657 Sint-Joriskerk, Hof, Amersfoort
Jacob Cats dichter 10.11.1577 – 12.9.1660 Kloosterkerk Den Haag
Antonius Franciscus (Antoon) Coolen schrijver 17.4.1897 – 9.11.1961 Waalre Dorp Oude Kerkhof zij- ingang standbeeld 10 628 
Dirk Volkertsz Coornhert filosoof, graveur 1522 – 29.10.1590 
St.Janskerk Gouda
Louis Marie Anne Couperus romancier 10.6.1863 – 16.7.1923
Oud Eik en Duinen UM 6 Laan van E.en D. 38 2564 GT Den Haag
Nikolaus Cruquius. waterbouwkundige, cartograaf 2.12.1678 – 5.2. 1754 Oude kerkje Spaarndam
Albert Cuyp  schilder 10.1620 – 15.11.1691 Augustijnenkerk Voorstraat 216 3311 ET  Dordrecht
Petrus Josephus Hubertus (Pierre) Cuypers architect 16.5.1827 – 3.3.1921 Nabij Kapel in ’t Zand Roermond
Paul Adriaan Daum schrijver 3.8.1850 -14.9.1898 Oude Algemene Begraafplaats Oud-midden I-44 Harderwijkerweg Dieren
Eduard Douwes Dekker (Multatuli) schrijver 3.3.1820 -19.2.1887 Westerveld, urnentuin 5 Duin en Kr.weg 6 1985 HG Driehuis
Alphons Johannes Maria Diepenbrock componist 2.9.1862 – 5.4.1921 met Jan Engelman dichter 7.6.1900- 20.3.1972 Buiten-
veldert A/238 Amstelv.seweg Fred. Roeskestr.103 1076 EE Amsterdam
Ko van Dijk  acteur  25.7.1916 – 6.5.1978 Begraafplaats Westduin, Den Haag
Willem Drees staatsman 5.7.1886 – 14.5.1988 Oud Eik enDuinen KD 454 Laan van Eik en Duinen 38 2564 GT Den Haag Margaretha Droogleever Fortuyn -Leenman (Vasalis) dichteres 13.2.1909 – 12.10.1998 Zorgvlied CI 302 Amsteldijk 273 1079 LL Amsterdam
Jacobus Johannes (Jaap) Eden veelvoudig wereldkampioen schaatser, wielrenner 19.10.1873 – 3.2.1925 Begraafplaats Kleverlaan 216 Kleverlaan 318 (geen postcode) Haarlem
Frederik van Eeden schrijver 3.4.1960 -16.6.1932 midden Oude Begraafplaats t.o. ingang Bussumergrindweg Bussum
Willem Einthoven Nobelprijs 1924 uitvinder electrocardiogram 21.5.1860 – 29.9.1928 Groene Kerkje achter kerkje, Haarlemmerstr.w.4 2343 LB Oegstgeest
Maurits Cornelis Escher  graficus 17.6.1898 – 27.3.1972 Gemeentelijke Begraafplaats Wijkamplaan 71 Baarn
Anthony Herman Gerard Fokker luchtvaartpionier 6.4.1890 – 23.12.1939 Westerveld H 31 A Duin en Kr.weg 6 1985 HG Driehuis
Jan Hendrik Frederik Grönloh (Nescio) schrijver 22.6.1881 – 25.7.1961 N.O.Begraafpl.79-119 Kruislaan 126 Amsterdam
Hugo Grotius (de Groot) rechtsfilosoof 10.4.1583 – 28.8.1645 Nieuwe Kerk Delft
Frans Hals schilder ca.1583 – 30.8.1666 St.-Bavokerk Haarlem
François HaverSchmidt (Piet Paaltjens) dichter 14.2.1835 – 19.1.1894 Begraafplaats Beukenhof BA 89  Burgemeester van Haarenlaan Schiedam Jan Pieter Heije lieddichter, filantroop 13.1.1809 – 24.2.1876 Familie monumentheuvel naast Begraafplaats Abbenes
Piet Heyn admiraal, 3 x slaaf en geronselde, schepen van Rotterdam, winnaar zilvervloot  15.11.1577 – 18.6.1629 Oude Kerk Delft Herman Heijermans toneelschrijver 3.12.1864 – 22.11.1924 Zorgvlied N-I-1132 Amsteldijk 273, 1079 LL Amsterdam
Adrianus (Jany) Roland Holst dichter 23.5.1888 – 6.8. 1976 Begraafplaats Kerkedijk 1 Lo 1K Bergen 
Pieter Cornelisz. Hooft dichter, toneelschrijver, historicus 15.3.1581 – 21.5.1647 Nieuwe Kerk, noordwand, Dam Amsterdam
Christiaan Huygens fysicus 14.4.1629 – 8.6.1695 met zoon Constantijn Huygens dichter, componist 4.9.1596 – 28.3.1687 Grote St. Jacobskerk Den Haag Johannes Huizinga historicus 7.12.1872 – 1.2.1945 Groenekerkje 178/980 Oegstgeest
Jozef Israëls schilder 27.1.1824 – 12.8.1911 Joodse begraafplaats Scheveningseweg Den Haag
Aletta Jacobs voorvechtster vrouwenrechten, pacifiste 9.2.1854 – 10.8.1929 Urn Westerveld Stichting Duin- en Kruidbergerweg 6 1985 HG Driehuis Petrus Johannes (Pierre) Kemp dichter 1.12.1886 – 21.7.1967 Begraafplaats Oostermaas w-2-31F Pastoor Jacobsweg – Edisonstr. 2 6224 GK Maastricht Thomas a Kempis monnik, schrijver 1379 of 1380 – 25.7.1471 OLV Basiliek Ossenmarkt 40, 8011 MS Zwolle
Willem Eduard Keuning (Willem de Mérode) dichter 2.9.1887 – 22.5.1939 Begraafplaats Coldenhovenseweg 113 Eerbeek
Hendrick de Keyser architect en beeldhouwer 15.5.1565 – 15.5.1621 Zuiderkerk Zuiderkerkhof 72 1011 WB Amsterdam
Willem Kloos dichter 6.5.1859 – 31.3.1938 Nieuw Eik en Duinen 1 A-796 Kamperfoelielaan 2A 2563 KJ Den Haag
Abraham Kuyper staatsman 29.10.1837 – 8.11.1920 Oud Eik en Duinen KD 1129 Laan van E. en D. 38 2564 GT Den Haag
Antonie van Leeuwenhoek microbioloog microscoop, bouwer 24.10.1632 – 23.8.1723 Oude Kerk Delft
Cornelis Lely staatsman, ontwerper Zuiderzeewerken 23.9.1854 – 22.1.1929 Gem. Begraafplaats B-rij 5- plaats 5 Kerkhoflaan 12 2585 JB Den Haag
Jacob van Lennep schrijver, politicus 24.3.1802 – 25.8.1868 Oude Begraafplaats Fangmanweg A 124 Oosterbeek
Gerrit Jan Ligthart pedagoog 11.1.1859 – 16.2.1916 Oude Algemene Begraafplaats NG-11-20 Harderwijkerweg Dieren
Jacobus (Jacq.) van Looy schilder, schrijver 13.9.1855 – 24.2.1930 Begraafplaats Kleverlaan 318 Kleverlaan 318 Haarlem
Hendrik Antoon Lorentz fysicus Nobelprijs 1902 18.7.1853 – 4.2.1928 Begraafplaats Kleverlaan 317 Kleverlaan 318 Haarlem
Karel van Mander schilder kunsthistoricus 5.5.1548 – 2.9.1606 Oude of St. Nicolaaskerk hoek absis Amsterdam
Jacobus Hendricus Maris schilder 25.8.1837 – 7.8.1889  A2-NO vierkant 3 Gem.Begraafplaats, Kerkhofln 12 2585 JB Den Haag
Hendrik Willem Mesdag schilder 23.2.1831 – 10.7.1915 Oud Eik en Duinen KD 402 Laan van E. en D. 38 2564 GT
Willem Johan Herman Mulier 10.3.1865- 12.4.1959  sportman organisator Elfstedentocht, Gem. Begraafplaats Kerkhoflaan 12, 2585 JB Den Haag
Harry Kurt Victor Mulisch 29.7.1927 30 -10.2010, schrijver Begraafplaats Zorgvlied Amsteldijk 273 1079 LL Amsterdam nr 391
Martinus Nijhoff dichter 20.4.1894 – 26.1.1953 Westduin A1-4-2 Ockenburghstr.27 2553 AA Den Haag
Heike Kamerlingh Onnes fysicus Nobelprijs 1913 21.9.1853 – 21.2.1926 man van absolute nulpunt Kerkhof Dorpskerk Voorschoten
Charles Edgar du Perron schrijver 2.11.1899 – 14.5.1940 eerste vak links Begraafplaats Kerkedijk 1A08L Bergen
Anton Frederik Philips industrieel 14.3.1874 – 7.10.1951 Gem.begraafplaats Woensel vak A-1 Baffinlaan 1 5623 PK Eindhoven Hubert Korneliszn Poot dichter 29.1.1689 – 31.12.1733 Oude Kerk Delft
Everardus Johannes Potgieter schrijver 27.6.1808 – 3.2. 1875 N.O. Begraafplaats Kruislaan 126 Amsterdam AA-22-017
Rembrandt Harmensz van Rijn schilder 15.7.1606 – 4.10.1669  zuidkantWesterkerk Amsterdam
Gerrit Thomas Rietveld architect 24.6.1886 -26.6.1964 Begraafplaats Soestbergen Gansstraat 167 3582 EG Utrecht 9-211
Michiel Adriaensz de Ruyter admiraal, maritiem strateeg, bevrijder van slaven 24.3.1607 – 29.4.1676 Nieuwe Kerk Amsterdam
Arthur François Emile van Schendel schrijver 5.3.1874 – 11.9.1946 Zorgvlied Amsteldijk 273 1079 LL Amsterdam C-1-267
Jan Jakob Slauerhoff dichter, schrijver 15.9.1898 – 5.10.1936 Westerveld 2-J 76 heuveltop D.en Kruidbergerweg 6 1985 HG Driehuis
Fop Smit scheepsbouwer, baggeraar 11.10.1777- 25.8.1866 Oude algemene begraafplaats Lekdijk 100 Nieuw-Lekkerland
Christiaan Snouck Hurgronje  8.2.1857- 26.6.1936 arabist, koloniaal adviseur Begraafplaats Groenesteeg 168B Leiden
Benedictus de Spinoza wijsgeer 24.11.1632 – 21.2.1677 Nieuwe Kerk Spui 125 Den Haag
Anthonie Christiaan Winand Staring dichter 14.1.1767 – 18.8.1840 Begraafplaats Kerkhoflaan A2 Vorden
Jan Havicksz Steen  humoristische, notabele barokschilder, 1626(?) – 1.1.1679 Pieterskerk, Leiden
Lubertus Swaanswijk (Lucebert) dichter 15.9.1924 – 10.5.1994 Begraafplaats Kerkedijk 1 No 1X  Bergen 
Jan Pietersz. Sweelinck componist 1562 – 16.10.1621 Oude of St. Nicolaaskerk Amsterdam
Johan Rudolf Thorbecke regeringsleider, wetgever 14.1.1798 – 4.6.1872 Gemeentelijke Begraafplaats Kerkhoflaan 12 , 2585 JB Den Haag
Hendrik Freerk Tillema Pionier waterleiding Indië, ontdekker en fotograaf 5.7. 1870 – 26.11.1952 Kerkhof Echtenerbrug (Joure)
Hendrikus Franciscus Tollens Czn. Dichter voor het volk 24.9.1780 – 21.10.1856 NH Kerkhof centrum Rijswijk
Johannes Theodoor Toorop schilder 20.12.1858 – 3.3.1928 St Petrus Banden, Kerkhoflaan 10 2585 JB Den Haag M 740
Anne Caroline Pontifex (Charley) Toorop schilderes 24.3.1891 – 6.11.1955 Begraafplaats Kerkedijk Bergen
Pieter Jelles Troelstra politicus, dichter 20.4.1860 – 12.5.1930 Gem. Begraafplaats A 5/9  Kerkhoflaan 12 2585 JB  Den Haag Maarten Harpertsz Tromp tweemaal slaaf, maritiem strateeg, admiraal 23.4.1598 – 8.10.1653 Oude Kerk Delft
Marie Willem Frederik Treub  minister van financiën, fiscalist 30.11.1858 – 24.7.1931 Kerkhof Dorpskerk Voorschoten
Johannes Vermeer schilder, kunsthandelaar, herbergier 1632 – 15.12.1675  Oude Kerk Delft
Simon Vestdijk schrijver, essayist  17.10.1898 – 25.3.1971 2-4654 Nieuw Eik en Duinen Kamperfoelielaan 2A 2563 KJ Den Haag 
Joost van den Vondel toneeldichter, hekeldichter politiek 17.11.1587 – 5.2.1679 Nieuwe Kerk Amsterdam
Herman P. Schönfeld Wichers  Belcampo) surrealistische schrijver 21.7.1902 – 2.1.1990 Oude begr.plaats  Lentferseweg Rijssen
Albert Carel Willink  magisch realistische schilder 7.3.1900 – 19.10 1983 Zorgvlied Amsteldijk 273 1079 LL Amsterdam III 297 Anthony Winkler Prins  encyclopedist   30.1.1817- 4.1.1908 middendeel derde links van hoofdpad Begraafplaats Veendam
Elisabeth Wolff  24.7.1738 – 5.11.1804 en Agatha Deken schrijfsters 10.12.1741 – 14.11.1804 Ter Navolging hoek Scheveningsew. -Duinstraat Scheveningen Pieter Zeeman fysicus Nobelprijs 1902 25.5.1865 – 9.10.1914 Begraafplaats Kleverlaan 318 Haarlem 1/01607 – J10.
Jan David Zocher  2.2.1791 – 8.7.1870 en Louis Paul Zocher 10.8.1820 – 7.9.1915 parkontwerpers Begraafplaats  B17 resp. E19 Kleverlaan 318, Haarlem