Denken met Penselen

Aankondiging Denken met penselen

Op 1 november 2021 verscheen de monografie BOUKE JAGT denken met penselen. De redactie is deskundig, de foto’s van de doeken zijn goed, op een onderbelicht en een overbelicht schilderij na. De inhoud wordt interessant en origineel gevonden – maar er staan in het boek typefouten, fouten in de lay-out, 1963 is voor 1962 geplaatst en bij drie foto’s is de belichting verkeerd. De redactie heeft daartegen meermalen en scherp gewaarschuwd.

Toch heeft het boek in opzet en uitvoering teveel kwaliteit om alles te laten vernietigen. Teveel verspilling van tijd en investering voor drie verkeerd belichte foto’s, twee onjuiste paginavermeldingen en twee pagina’s met verwarde lay-out. De reden is dat als vormgever iemand gehandhaafd werd die incompetent en verward is. De redactie heeft keer op keer de juiste versie in de juiste lay-out aangeleverd. Sommige teksten kwamen als brokken wartaal terug. Een schilderij werd gespiegeld en vier schilderijen verkeerd weergeven. Na vier rondes heeft de schilder samen met de vormgever pagina voor pagina nauwgezet gecorrigeerd. Daarop is vanwege het tijdverlies meteen het fiat gegeven. Bij ontvangst van de boeken blijken die slot correcties niet allemaal te zijn aangebracht.

Begrijpelijk dat de redactie dat onaanvaardbaar acht, na alle inspanningen en toezeggingen. Er was al bericht dat de vormgever onsamenhangend reageerde en aan stoornissen leed. Maar de fouten blijven beneden de 5% , de kwaliteit van de inhoud is hoog. Wie het boek niet wil lezen of bespreken, heeft die 5% niet nodig voor het ter zijde leggen. De geschiedenis geeft reden om te verwachten dat media in de waan commercie, activisme en relletjes in staat zijn om kwaliteit blijvend weg te drukken. Het is te merken dat zowel pers als televisie zichzelf marginaliseren door propaganda en commercie. Dan bekijkt het jongere publiek liever Netflix. Daarnaast komen fouten voor in andere boeken over schilders (Jan Steen) of kunststromingen (Cobra).

Een uitgave is een Gesamtkunstwerk, dat deels bedorven kan worden. Ook bij de grootste uitgeverijen die de markt gesloten houden. Voor Jagts eerste dichtbundel was de dummy fraai, het boekje leek gestencild. Bij de eerste verhalenbundel bleek een andere afbeelding voor de omslag gekozen te zijn. Bij de eerste roman, eindigend in Oostenrijk kwamen toezeggingen dat verbeteringen aangebracht zouden worden de massale herdruk. Toen de goedkopere herdruk verscheen, bleken die verbeteringen niet aangebracht te zijn. Op de voorplaat waaide de Zwitserse vlag. Het betrof een grote uitgeverij met een president die eigenlijk vond dat het Nederlands als regionaal dialect beter plaats kon maken voor het Engels. Een kleine uitgeverij onder een biograaf maakte fouten in de paginering, zette op een verhalenbundel de aanduiding Roman, begon met een onjuiste pagina. Wie denkt dat Jagt de enige auteur is die dit moest meemaken? Zelfs in Staatsblad en Staatscourant kwamen en komen fouten voor, onder andere in de vermelding Van Gozenbach, waar Von Gonzenbach had moeten staan.

Ondertussen heeft de schilder sinds november 2021 een zestal doeken aanzienlijk veranderd. Vele kunstenaars blijven vaak verbeteringen aanbrengen, soms na jaren (Bonnard). Of ze schilderen een tweede versie van een schilderij (Munch). Er zijn drie nieuwe schilderijen opgedoken. De kunsthistorische redactie bereidt een tweede uitgave voor. Daarin zullen de verbeteringen aangebracht worden, voor zover die onderdelen in de nieuwe opzet gehandhaafd blijven.

Vergelijkbare berichten