Begin 2024 verschijnt WILDZANG

Begin 2024 verschijnt de gedichtenbundel WILDZANG (onbesuisd gepraat). Daarmee wordt het dichterlijk oeuvre van Bouke Jagt afgesloten.

Na een herdruk van WeerBarstig Kruit volgen niet eerder gepubliceerde gedichten in Wildzang.  In vervlogen tijden werden liederen en gedichten gerangschikt in het vroede, het amoureuze en het sotte. In navolging daarvan zijn zowel WeerBarstig Kruit als Wildzang verdeeld in verzen die zich voor bezinning lenen, erotische gedichten en kritische verzen (hekeldichten). De gedichten beogen niet iets te leren of te betogen, het blijft lyriek over onderwerpen, waarvan de dichter meent dat lezers de emoties kunnen en willen meevoelen.

De verzen variëren van uiteenlopende terzinen en kwatrijnen tot ritmisch proza zoals bekend van de fu, het rijmproza van Sung Yü, La Fontaine, Auden. Daarnaast treft de lezer liedjes aan, die gezongen kunnen worden op minder bekende, soms 17e-eeuwse melodieën. 

Bouke Jagt begon met de dichtbundels Gerart van Velsen (1968) en Oerzee (1969). Die besloegen circa 70 pagina’s met sonnetten, rondelen, terzinen, stanza’s, enzovoorts,  maar hij beschouwt die als niet representatieve jeugdexperimenten. In de halve eeuw waarin rijm alleen al reden was om het vers af te keuren of ongelezen te laten, blijft hij geobsedeerd door woordklanken, echo’s en ritmeveranderingen in het Nederlands. Sommige lezers hebben na lezing van een bundel voor een paar uren de indruk dat de spreektaal die zij horen dichterlijke elementen bevat.

Op enkele verspreide gedichten na (De Gids 1972 en 1973, Soma 1972)  is Jagts poëzie te vinden in de verzamelbundel Weerlicht van 2007. Die uitgave bevat de bundels Wapenrok (1982), Wardeel (1987), Weispel (1995), met nog ongepubliceerde verzen in de bundel Weerlicht (2007). Wildzang is de afsluitende verzameling met de bundels WeerBarstig Kruit (2019) en Wildzang (2024).

Vergelijkbare berichten